C-    AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar

1.550,00 TL

  

2

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)

3.000,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %10'u

3

Boşanma Davaları

  

  

a) Anlaşmalı

2.200,00 YTL

  

b) Çekişmeli

3.600,00 YTL

  

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

4

Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları

3.600,00 YTL

  

5

Nafaka Davası

2.200,00 YTL

  

6

Evlat Edinme Davası

3.000,00 YTL

  

7

Ailenin Korunmasına dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan Davalar

1.100,00 YTL