B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme,Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

3.000,00 YTL

  

2

Tenkis Davası          

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası           

4.400,00 YTL

  

5

Mirasta iade Davası

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

6

Men'i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

7

Tapu iptali ve Tescili Davaları

3.600,00 YTL

'den olmamak üzere dava değerinin %15'i

8

Şuf'a Davası

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

9

Geçit Hakkı Davası

3.600,00 YTL

  

10

Ecrimisil Davası

3.000,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

11

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

12

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

13

Tespit Davası

3.000,00 YTL

  

14

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

3.600,00 YTL

  

15

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

3.600,00 YTL

  

16

Tenfiz ve Tanıma Davaları

3.600,00 YTL

  

17

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

3.000,00 YTL

  

18

Tüketici mahkemeleri

3.600,00 YTL

 'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'I

19

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'I