F- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

3.600,00 YTL

  

2

Tam yargı Davası 

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i

3

Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

3.600,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i