E- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen Davalar

2.200,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

2

Değeri parayla ölçülemeyen Davalar

2.200,00 YTL