A-    SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Mirasçılık belgesinin alınması 

1.100,00 YTL

 

2

Tahliye Davası

2.750,00 YTL

'den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10'u

3

İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

3.000,00 YTL

' den az olmamak üzere dava konusumalın/malların muhammen bedelinin vekilden payına düşen miktarının %10'u

4

Vesayet ve Kayyım Davaları           

2.200,00 YTL

  

5

Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

2.750,00 YTL

  

6

Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

2.750,00 YTL

  

7

Mirasta defter tutulması

2.750,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin %10'u

8

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
a) Davacı Vekilliğinde2.750,00 YTL'den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15'i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10'u)

b) Davalı Vekilliğinde

2.200,00 YTL

' dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15'i

9

Delil tespit istemi 

1.550,00 YTL

  

10

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

2.200,00 YTL

'den az olmamak üzere dava değerinin % 15'i

11

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

1.100,00 YTL