A- GENEL DAVA VEKALETNAMELERİ

2- TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET, DERNEK,VAKIF, YÖNETİCİLİK VS..) TARAFINDAN
a - Bilgiler :
  VEKİLLER :

- Av. Muzaffer SARI (İstanbul Barosu)

- Av. Pevriza AR (İstanbul Barosu)

MÜŞTEREK ADRES :
Söğütlüçeşme Cad. No:117/3 KADIKÖY-İSTANBUL
 
b - Verilecek Yetkiler :
Genel Dava Vekaletnamesinde bulunan yetkilerin yanında, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragata, feragatı ve davayı kabule, mal beyanında bulunmaya, başkalarını da aynı yetkiler ile tevkile ve diğer yetkiler...
c - Vekaletname Verecek Kişi/Kişiler :

.................................

.................................

(Kendi adına asaleten ve temsilcisi ve yetkilisi olduğu ..................................... ŞTİ' ni TEMSİLEN)