Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  
 
Bakanlar Kurulundan

30.07.2002 

24831
 
Karar Sayısı 17.07.2002 - 2002/4480
 

 Mal ve Hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı'nın 17.07.2002 tarihli ve 031637 sayılı yazısı üzerine 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 17.07.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17.07.2002 Tarihli ve 2002/4480 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

 Madde 0001:

 Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

 1. Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
 2. (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
 3. (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

 olarak tespit edilmiştir.

 Madde 0002:

 Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 Madde 0003:

 Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 22.12.1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararda değişiklik yapan 13.05.1993 tarihli ve 93/4406 sayılı, 27.10.1993 tarihli ve 93/4932 sayılı, 11.03.1994 tarihli ve 94/5350 sayılı, 04.04.1994 tarihli ve 94/5454 sayılı, 24.06.1994 tarihli ve 94/5730 sayılı, 12.01.1995 tarihli ve 95/6431 sayılı, 04.08.1995 tarihli ve 95/7176 sayılı, 21.12.1995 tarihli ve 95/7612 sayılı, 27.12.1997 tarihli ve 97/10465 sayılı, 03.04.1998 tarihli ve 98/10884 sayılı, 23.06.1998 tarihli ve 98/11328 sayılı, 10.08.1998 tarihli ve 98/11467 sayılı, 01.03.1999 tarihli ve 99/12519 sayılı, 27.11.1999 tarihli ve 99/13648 sayılı, 13.06.2000 tarihli ve 2000/867 sayılı, 12.09.2000 tarihli ve 2000/1221 sayılı, 30.11.2000 tarihli ve 2000/1693 sayılı, 07.05.2001 tarihli ve 2001/2344 sayılı, 30.07.2001 tarihli ve 2001/2789 sayılı ve 05.11.2201 tarihli ve 2001/3173 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

 Madde 0004:

 Bu Karar 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 0005:

 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür.

( I ) SAYILI LİSTE

 1. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane,
 2. Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, defne yaprağı, sumak yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mazı, palamut, mahlep, çöven, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, kendir tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acı badem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, ( ... ) (6) (7)
 3. Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
 4. Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) ile küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç), zeytinyağı, patates, kuru soğan, sarmısak, zeytin, (3) (4)
 5. Your browser may not support display of this image.(29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,
 6. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,
 7. Gazete ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır),
 8. Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

  "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 Diğerleri".][Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]",

 1. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallar ile aynı Kanunun ek (II) sayılı listenin 87.03, 8703.10.11.00.00, 8703.10.18.00.00, 87.11, 89.03, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 pozisyonlarında yer alan taşıtların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, yukarıda sayılanlar dışındaki kara nakil vasıtalarının bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
 2. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın),
 3. Your browser may not support display of this image.(08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10620 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle değişen ve 09.07.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Net alanı 150 m²'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m²'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,
 4. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
 5. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m²'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
 6. 24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
 7. 04.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri.
 8. (22.05.2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5557 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan, kan ve kan komponentleri,"
 9. (22.05.2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5557 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Cenaze hizmetleri,
 10. (01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7666 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi.
 11. (03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7802 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,
 12. (03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7802 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları.

 Bu listenin 2, 3 ve 6 ncı (8) sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1 ve 4 üncü sıralarında (9) yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. (5)

 Bu listenin 8 inci sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

( II ) SAYILI LİSTE

 1. TEMEL GIDA MADDELERİ
  1. Kümes hayvanları ve balıklar ile bunları etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç),
  2. Your browser may not support display of this image.(29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil), hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu,
  3. Your browser may not support display of this image.(29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,
  4. Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağı, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, prina,
  5. Your browser may not support display of this image.(29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri.
 2. DİĞER MAL VE HİZMETLER
  1. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
  2. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,
  3. Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,
  4. Your browser may not support display of this image.(29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
  5. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,
  6. Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle eklenen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren ibare) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki
  7. Your browser may not support display of this image.(03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/7802 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen şekli.) Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, (6) (7) korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil).
  8. Your browser may not support display of this image.(22.05.2003 tarih ve 25115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5557 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.) (25.06.2003 tarih ve 25149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5710 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle değişen şekli.) İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ürünleri ve aşılar,
  9. Your browser may not support display of this image.(29.02.2004 tarih ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.02.2004 tarih ve 2004/6887 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.03.2004) (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle değişen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,
  10. (29.02.2004 tarih ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.02.2004 tarih ve 2004/6887 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.03.2004) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,
  11. (29.02.2004 tarih ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.02.2004 tarih ve 2004/6887 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.03.2004) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç).
  12. (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.01.2005) İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
  13. (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.01.2005) Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,
  14. (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 3 üncü maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.01.2005) Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.
  15. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler), (10)
  16. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler, (10)
  17. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), (10)
  18. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), (10)
  19. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, (10)
  20. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri, (10)
  21. (08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 09.03.2006) Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları. (10)
 

 (3) (4) (Bu kısımda yer alan "zeytin" ibaresi; 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6666 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle ( I ) sayılı listenin 4 üncü sırasının sonuna ihraç edilmiştir.)

 (5) (Bu kısımda yer alan "Bu listenin 1, 2, 3 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 4 üncü sırasında yer alan ürünleri perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır." şeklindeki paragrf; 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6666 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.)

 (6) (7) (Bu kısımda yer alan "fiğ" ibaresi; 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak ( I ) sayılı listenin 2 nci sırasının sonuna ihraç edilmiştir.)

 (8) (Bu kısımda yer alan ve daha önce 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6666 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen "1, 2, 3 ve 6 ncı" ibaresi; 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir)

 (9) (Bu kısımda yer alan ve daha önce 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/6666 sayılı BKK.'nın 2 nci maddesiyle değişen "4 üncü sırasında" ibaresi; 29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8301 sayılı BKK.'nın 1 inci maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli olarak metinde görüldüğü şekilde değiştirilmiştir)

(10) (Bu gruba giren malların GTIP bilgileri için mezkur BKK. altında verilen ek listelere bakınız.) 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 

        
 
Yürürlük Tarihi İskonto Faiz Oranı 
(%)
Avans Faiz Oranı 
(%)
Gerekçe
20.12.2006 27 29 MB Tebliği
20.12.2005 23 25 MB Tebliği
25.05.2005 28 30 MB Tebliği
13.01.2005 32 35 MB Tebliği
15.06.2004 38 42 MB Tebliği
08.10.2003 43 48 MB Tebliği
14.06.2003 50 57 MB Tebliği
17.05.2002 55 64 MB Tebliği
30.12.1999 60 70 MB Tebliği
02.08.1997 67 80 MB Tebliği
01.08.1995 50 57  
10.06.1995 52 60  
01.10.1994 55 64  
27.07.1994 63 75  
12.07.1994 70 85  
21.04.1994 79 98  
27.01.1994 56 65  
15.02.1991 48 54,50  
23.11.1990 45 50,75  
20.09.1990 43 48,25  
01.01.1990 40 45  
 

 
 
 
Sarı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.