YASAL FAİZ ORANLARI 
 

 
Yasal Faiz Oranı

 
 
 
Dönemler Oran 
(%)
Dayanak
Aylık Yıllık
01.01.2006 - 0,75 9 19.12.2005 - 2005/9831 BKK.
01.05.2005 31.12.2005 1 12 5335 Sayılı Kanun m. 0014
01.01.2005 30.04.2005 1 12 5277 Sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu m. 0037/e
01.01.2004 31.12.2004 1,25 15 5027 Sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu m. 0049/o
01.04.2003 31.12.2003 2,50 30 4833 Sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu m. 0051/t  
 
(Anayasa Mahkemesinin; 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.01.2004 tarih ve E: 2003/41, K: 2004/4 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
 
 
  
 
 
Sarı Hukuk Bürosu avtr.net üyesidir.